Autokasacja

Wyceń swoje auto już teraz!

Zadzwoń: 791 362 578

Szybka wycena

100% legalnie

Minimum papierów

Odbiór tego samego dnia

Wysokie stawki za auto

Gotówka do ręki

Formularz wyceny auta

Skup aut

Czym jest autokasacja?

Auto kasacja - co to jest? Na czym polega proces?

Auto kasacja może oznaczać proces jak i miejsce, w którym ten proces się odbywa.

Proces ten nazywany jest również złomowaniem, recyklingiem, demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Fachowym terminem na miejsce, w którym to się odbywa jest Stacja Demontażu Pojazdów.

Na czym polega recykling pojazdów? Dlaczego w Polsce zajmują się tym specjalistyczne Stacje Demontażu Pojazdów? Czytaj dalej.

Na czym polega recykling pojazdów?

Recykling pojazdów to proces odzyskiwania i ponownego wykorzystywania materiałów oraz komponentów, części z pojazdów, które osiągnęły koniec swojego okresu eksploatacji lub zostały uszkodzone w wyniku wypadku. Celem recyklingu pojazdów jest zmniejszenie ilości odpadów generowanych przez przemysł motoryzacyjny oraz oszczędność zasobów naturalnych poprzez ponowne wykorzystanie surowców. Proces ten obejmuje kilka etapów:

 1. Demontaż: Polega na rozbiórce pojazdu na części. Usuwane są elementy, które mogą być ponownie wykorzystane, sprzedane jako części zamienne lub poddane naprawie, regeneracji. W tym etapie często usuwane są także płyny eksploatacyjne, takie jak olej silnikowy, płyn chłodniczy czy płyn hamulcowy, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska.

 2. Odzysk surowców: Z pozostałych części pojazdu, takich jak karoseria czy elementy silnika, odzyskiwane są surowce wtórne, takie jak metale (stal, aluminium), tworzywa sztuczne czy szkło. Metale poddawane są procesom takim jak granulacja, sortowanie magnetyczne czy separacja, by oddzielić poszczególne rodzaje metali do dalszego przetworzenia.

 3. Procesowanie materiałów wtórnych: Odzyskane materiały wtórne są przetwarzane, aby były gotowe do ponownego wykorzystania w produkcji nowych części samochodowych, a także innych produktów. Przetwarzanie obejmuje między innymi czyszczenie, topienie, formowanie czy mieszanie z innymi surowcami.

 4. Ponowne wykorzystanie i sprzedaż: Odzyskane materiały oraz części są ponownie wprowadzane do obiegu, sprzedawane jako części zamienne używane lub wykorzystywane jako surowce w produkcji nowych pojazdów.

Recykling pojazdów przyczynia się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów, oszczędność zasobów naturalnych, redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do pozyskiwania i przetwarzania surowców pierwotnych.

Legalna Stacja Demontażu Pojazdów

Stacja Demontażu Pojazdów C43 PUH Kapral-Car

Działamy z upoważnienia Marszałka

Stacje Demontażu Pojazdów dbają o ochronę środowiska

Nikt nie lubi iść do lasu, w którym znajdują się dzikie wysypiska śmieci. Nikt nie chciałby pić skażonej wody. Dlatego powstały specjalistyczne punkty, które muszą spełniać określone przez ustawodawcę kryteria by móc prowadzić demontaż w sposób chroniący środowisko, a więc i również nas.

Odpowiedzialna gospodarka odpadami pomaga ustrzec się ewentualnych zanieczyszczeń środowiska,i zagrożeń takich, jak:

 • Skażenie środowiska, skażenie ziemi i wód wyciekającymi z aut poddawanych rozbiórce płynami, szczególnie przepracowanymi olejami, płynami hamulcowymi, do spryskiwania szyb a także elektrolitem z akumulatorów oraz paliwem ze zbiorników. Te ostatnie stwarzają także zagrożenie pożarowe,
 • Skażenie ziemi i wód materiałami ciężkimi i innymi substancjami stałymi, takimi jak: rtęć, ołów, kadm, azbest oraz materiałami ciężkimi z katalizatorów spalin, wyłączników rtęciowych, akumulatorów,
 • Zanieczyszczenie środowiska i zanieczyszczenie atmosfery substancjami gazowymi szczególnie freonem R12 (lub innymi płynami chłodniczymi) z instalacji klimatyzacyjnej, gazami z instalacji LPG, parami olejów, płynów chłodniczych, elektrolitu oraz parami paliw płynnych (niektóre są także zagrożeniami pożarowymi i wybuchowymi),
 • Niszczenie krajobrazu przez odpady i zaśmiecanie terenu.

Zdając sobie sprawę z powyższych zagrożeń SDP (licencjonowane szroty) muszą przeprowadzić dokładną analizę w oparciu o specjalistyczne oceny gospodarki hydro-ściekowej w celu uniknięcia zakażenia gruntów na terenie SDP oraz sąsiednich.

Użycie odpowiednich pojemników oraz skrupulatna gospodarka odpadami uniemożliwia  przedostanie się do atmosfery i gleby odpadów stwarzających potencjalne zagrożenie dla środowiska. Stąd uszczelnienia powierzchni narażonej na te niebezpieczeństwa. Zastosowanie separatora substancji ropopochodnych oraz specjalistycznych urządzeń, stoi na przeszkodzie nieumyślnemu skażeniu środowiska.

Przekazując auto do Stacji Demontażu pojazdów należy spełnić następujące wymogi formalne:

Właściciel lub osoba upoważniona  ma obowiązek przedstawić do wglądu dowód osobisty, dowód rejestracyjny pojazdu, kartę pojazdu jeżeli była wydana lub stosowne zaświadczenie wystawione przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu. W przypadku kolizji na skutek której policja zatrzymał DR, należy pobrać z Wydz. Kom kserokopię Dowodu rejestracyjnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Urząd. Koszt takiej kserokopii to 5zł opłaty skarbowej, sprawa w każdym wydziale w Polsce załatwiana jest "od ręki".

W przypadku zagubienia lub kradzieży dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic(y) rejestracyjnych, właściciel składa odpowiednie oświadczenie. W takim przypadku, oraz jeżeli właściciel pojazdu nie jest uwidoczniony w dowodzie rejestracyjnym konieczne jest przedstawienie dokumentu własności pojazdu, np: umowy kupna-sprzedaży, faktury, aktu darowizny, odpisu wyroku sądu itp.

Od konieczności opłacania OC, na samochody nie nadające się do dalszej eksploatacji, zwalnia jedynie zezłomowanie pojazdu w Stacji Demontażu.

Fundusz Gwarancyjny

Jest to państwowa instytucja gwarantująca użytkownikom dróg możliwość pozyskania odszkodowania za straty poniesione w wyniku wypadków drogowych. Jeżeli staniecie się ofiarą wypadku w którym sprawca nie posiadał ważnego OC, wówczas to właśnie fundusz gwarancyjny zajmie się sprawą waszego odszkodowania. Jednak z drugiej strony obowiązkiem Funduszu Gwarancyjnego jest też kontrolowanie ważności polisy OC każdego zarejestrowanego auta.

Kary nakładane przez Fundusz Gwarancyjny:
Ilość dni bez OC:

 • 1-3 100 euro
 • 4-10 300 euro
 • powyżej 1o dni kara wynosi równowartość 500 euro zgodnie z aktualnym kursem walut NBP.

Powtórzmy!

Jedynie przekazanie auta do licencjonowanej Stacji Demontażu, możesz zapobiec możliwym do powstania szkodom w wyniku demontażu pojazdu, samochodu, który wraz ze swoimi elementami stanowi ODPAD NIEBEZPIECZNY!
Także od konieczności opłacania OC, na samochody nie nadające się do dalszej eksploatacji, zwalnia wyłącznie zezłomowanie pojazdu w Stacji Demontażu Pojazdów. Dowiedz się więcej o kasacji pojazdów.

Obszar działania naszej Stacji Demontażu Pojazdów

Sprawdź dojazdy, a także numery telefonów dla poszczególnych miejscowości.

Zobacz również nasz cennik i lokalizację oraz kontakt do nas.

Przekonaliśmy Cię?
Zadzwoń!

magic-wandstarlicensediamondrocketcarearthhand linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram