Skup aut

Twój Skup Aut

Odbiór auta w 1-2 dni

577 501 171
Szybka wycena
Szybki odbiór
Uczciwe stawki za auto
Poznań i Wlkp

Skup aut i Auto-kasacja

Stacja Demontażu Pojazdów (popularnie Auto-Kasacja lub auto szrot) ? to zakład, prowadzący przetwarzanie, w tym demontaż samochodów wycofanych z eksploatacji.
Uwarunkowania bezpieczeństwa ekologicznego.

Organizacja Stacji Demontażu Pojazdów jest ukierunkowana na zachowanie szczególnej ostrożności w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego.

Niewłaściwa gospodarka odpadami może, spowodować poważne zagrożenia dewastacji środowiska naturalnego na terenie SDP, jak i w jej pobliżu, a także w szczególności ujawnia się ona na przykładzie NIELAGALNYCH działalności, gdzie auta rozbierane są całkowicie poza jakąkolwiek kontrolą, a odpady z nich powstałe stwarzają, przy dużej skali zjawiska zagrożenie katastrofy ekologicznej w danym rejonie.

Stacja Demontażu Pojazdów C43 PUH Kapral-Car,

Działamy z upoważnienia Marszałka woj. Kujawsko-pomorskiego. Zobacz nasze pozwolenia i referencje.

 

Odpowiedzialna gospodarka odpadami pomaga ustrzec się ewentualnych zanieczyszczeń środowiska,i zagrożeń takich, jak:

  • Skażenie środowiska, skażenie ziemi i wód wyciekającymi z aut poddawanych rozbiórce płynami, szczególnie przepracowanymi olejami, płynami hamulcowymi, do spryskiwania szyb a także elektrolitem z akumulatorów oraz paliwem ze zbiorników. Te ostatnie stwarzają także zagrożenie pożarowe,
  • skażenie ziemi i wód materiałami ciężkimi i innymi substancjami stałymi, takimi jak: rtęć, ołów, kadm, azbest oraz materiałami ciężkimi z katalizatorów spalin, wyłączników rtęciowych, akumulatorów,
  • Zanieczyszczenie środowiska i zanieczyszczenie atmosfery substancjami gazowymi szczególnie freonem R12 (lub innymi płynami chłodniczymi) z instalacji klimatyzacyjnej, gazami z instalacji LPG, parami olejów, płynów chłodniczych, elektrolitu oraz parami paliw płynnych (niektóre są także zagrożeniami pożarowymi i wybuchowymi),
  • niszczenie krajobrazu przez odpady i zaśmiecanie terenu.

Zdając sobie sprawę z powyższych zagrożeń SDP (licencjonowane szroty) muszą przeprowadzić dokładną analizę w oparciu o specjalistyczne oceny gospodarki hydro-ściekowej w celu uniknięcia zakażenia gruntów na terenie SDP oraz sąsiednich.
Użycie odpowiednich pojemników oraz skrupulatna gospodarka odpadami uniemożliwia  przedostanie się do atmosfery i gleby odpadów stwarzających potencjalne zagrożenie dla środowiska. Stąd  uszczelnienia powierzchni narażonej na te niebezpieczeństwa. Zastosowanie separatora substancji ropopochodnych oraz specjalistycznych urządzeń, stoi na przeszkodzie nieumyślnemu zakażeniu środowiska.

Przekazując auto do Stacji Demontażu pojazdów należy spełnić następujące wymogi formalne:

Właściciel lub osoba upoważniona  ma obowiązek przedstawić do wglądu dowód osobisty, dowód rejestracyjny pojazdu, kartę pojazdu jeżeli była wydana lub stosowne zaświadczenie wystawione przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu. W przypadku kolizji na skutek której policja zatrzymał DR, należy pobrać z Wydz. Kom kserokopię Dowodu rejestracyjnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Urząd. Koszt takiej kserokopii to 5zł opłaty skarbowej, sprawa w każdym wydziale w Polsce załatwiana jest "od ręki".

W przypadku zagubienia lub kradzieży dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic(y) rejestracyjnych, właściciel składa odpowiednie oświadczenie. W takim przypadku, oraz jeżeli właściciel pojazdu nie jest uwidoczniony w dowodzie rejestracyjnym konieczne jest przedstawienie dokumentu własności pojazdu, np: umowy kupna-sprzedaży, faktury, aktu darowizny, odpisu wyroku sądu itp.

Od konieczności opłacania OC, na samochody nie nadające się do dalszej eksploatacji, zwalnia jedynie zezłomowanie pojazdu w Stacji Demontażu.

Fundusz Gwarancyjny

Jest to państwowa instytucja gwarantująca użytkownikom dróg możliwość pozyskania odszkodowania za straty poniesione w wyniku wypadków drogowych. Jeżeli staniecie się ofiarą wypadku w którym sprawca nie posiadał ważnego OC, wówczas to właśnie fundusz gwarancyjny zajmie się sprawą waszego odszkodowania. Jednak z drugiej strony obowiązkiem Funduszu Gwarancyjnego jest też kontrolowanie ważności polisy OC każdego zarejestrowanego auta.

Kary nakładane przez Fundusz Gwarancyjny:
Ilość dni bez OC:

  • 1-3 100 euro
  • 4-10 300 euro
  • powyżej 1o dni kara wynosi równowartość 500 euro zgodnie z aktualnym kursem walut NBP.

Powtórzmy!

Jedynie przekazanie auta do licencjonowanej Stacji Demontażu, możesz zapobiec możliwym do powstania szkodom w wyniku demontażu pojazdu, samochodu, który wraz ze swoimi elementami stanowi ODPAD NIEBEZPIECZNY!
Także od konieczności opłacania OC, na samochody nie nadające się do dalszej eksploatacji, zwalnia wyłącznie zezłomowanie pojazdu w Stacji Demontażu Pojazdów. Dowiedz się więcej o kasacji pojazdów.

Obszar działania naszej Stacji Demontażu Pojazdów

Sprawdź dojazdy, a także numery telefonów dla poszczególnych miejscowości.

Zobacz również nasz cennik i lokalizację oraz kontakt do nas.

Przekonaliśmy Cię?
Zadzwoń!

starrocketearth linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram